Miten sinä olet varmistanut digitaalisten palvelujesi asiakaskokemuksen?

Digitaaliset palvelut ovat kiinteä osa tämän päivän liiketoimintaa. Menestyäkseen yritysten on kyettävä tarjoamaan maailmanluokan asiakaskokemusta. Varmistuakseen palvelujen saatavuudesta ja laadusta, digitaalisia palveluja tulee valvoa ja monitoroida reaaliaikaisesti.

Palvelujen saatavuuden tulee olla saumatonta ja häiriötöntä. Vain tämä takaa niin asiakkaiden kuin työntekijöiden tyytyväisyyden ja varmistaa hyvän asiakaskokemuksen sekä liiketoiminnan jatkuvuuden.

Etätyön yleistymisen ja joustavien työaikojen myötä palveluiden toimivuuden merkitys on kasvanut entisestään. Verkkoasiointi on lisääntynyt ja tuotteita sekä palveluja hankitaan yhä enemmän verkosta. Oletuksena on, että palvelut toimivat ajasta ja paikasta riippumatta. 

Onko sinulla näkyvyys digitaalisten palvelujesi laatuun?

Valvontaratkaisut päästä-päähän

Digitaalisten virtojen valvonta ja monitorointi päästä-päähän menetelmällä

Digitalisaation moottoreina toimivat IT-järjestelmät kuten palvelimet, tallennusjärjestelmät, verkot sekä tietysti ne elintärkeät tietokannat ja sovellukset. Tietoa käsitellään yhä laajemmissa kokonaisuuksissa ja yhä monimutkaisemmilla tavoilla.

Tietojen käsittelyn maantieteellinen sijainti ei enää ole yhtä merkityksellistä kuin ennen. Pilvipalvelut ja API-talous muokkaavat tapoja toteuttaa yritysten tietojärjestelmien kehityshankkeita ja pirstaloivat tapoja tuottaa näitä digitalisaation kannalta elintärkeitä elintoimintoja.

Palvelujen laatua pohdittaessa on oleellista katsoa valvontaa loppukäyttäjien näkökulmasta. On hyvä ymmärtää kuka, mistä ja miten käyttää yrityksen digitaalisia palveluja.

Avuksesi olemme koonneet sinulle oppaan digitaalisten toimintaympäristöjen valvontaan. Lataa maksuton opas sivustoltamme!

Moderneilla valvontaratkaisuilla varmistat palvelujesi laadun, joka hetki

Cinian tuottamat, digitaalisen toimintaympäristön päästä-päähän ulottuvat valvontaratkaisut tarjoavat ratkaisun edellä mainittuihin haasteisiin. Suunnittelemme ja toteutamme ratkaisun vastaamaan juuri sinun liiketoimintasi tarpeita. Huolehdimme myös siitä, että ratkaisu kehittyy ja skaalautuu muuttuvien tarpeidenne mukana sekä tarvittaessa integroituu osaksi muita järjestelmiänne. Kehitämme ratkaisua jatkuvasti ja tarvittaessa teemme asiakaskohtaisia ominaisuuksia, joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Osana kokonaisvaltaista valvontaa lokien tarjoamaa tietoa ei kannata jättää hyödyntämättä. Laaja lokitiedon tallentaminen on myös uusien tietosuojavaatimusten perustoiminne. Lokitiedostot sisältävät tärkeää tietoa muun muassa verkkolaitteiden, järjestelmien ja ohjelmistojen hyvinvoinnista sekä vikatilanteista.  Cinia cLog -lokienhallinta voidaan integroida osaksi Cinia cEye -valvontaratkaisua. 

Oleellista palveluiden valvonnassa ja mittaamisessa on, että se toteutetaan oikein ja oikeilla mittareilla. Väärät tulokset johtavat vääriin tulkintoihin ja johtopäätöksiin. Hyvä lähtökohta on miettiä valvontaa palvelujen loppukäyttäjän näkökulmasta. Minkä kaiken tulee toimia, jotta palvelut ovat käytettävissä?

Cinian valvontaratkaisujen asiakkaiden asiakastyytyväisyys on ollut vuodesta toiseen korkea. (Vuonna 2019, NPS oli 64).

Lue lisää valvontaratkaisuistamme


Ota yhteyttä, asiantuntemuksemme on käytettävissäsi!

Ota yhteyttä

Asiakkaidemme kokemuksia

Case_Pohjantähti

Pohjantähti

"Haluamme itse olla kuskin paikalla. Valvontaratkaisu tuo meille lisää varmuutta, että liiketoimintamme jatkuvuus pysyy koko ajan korkealla tasolla.”

 

LUE LISÄÄ

stuk

Säteilyturvakeskus

"Cinia valvontaratkaisua on helppo suositella kaikille yrityksille. Nykypäivänä valvontajärjestelmät ovat välttämättömiä kaikille. Jos valvontaa ei ole, se tarkoittaa sitä, että silloin jokin on pielessä."

LUE LISÄÄ

vastuu group

Vastuu Group Oy

"Cinia cEye -valvontaratkaisu mittaa ja näyttää sitä, miten meidän palvelumme toimivat asiakkaidemme näkökulmasta. Meille on suuri etu siitä, että Cinia kehittää palveluja nimenomaan meidän tarpeistamme lähtien."

LUE LISÄÄ

Lataa maksuton opas

Opas digitaalisten toimintaympäristöjen valvontaan

Pelkkä käyttäjiltä saatu palaute voi hämärtää ymmärryksen palvelujen käyttävyydestä. Vain mitattu ja täsmällinen tieto kertoo miten palvelut todella toimivat ja antaa mahdollisuuden proaktiivisesti puuttua ongelmiin.

Tämän päivän kompleksisissa ICT-ympäristöissä vian rajaaminen ja selvitys ilman kunnollista ja kattavaa valvontaa on haastavaa sekä aikaa vievää puuhaa. Toimimattomilla palveluilla on myös suora yhteys yrityksen liiketoimintaan ja yrityksestä saatavaan mielikuvaan. Näitä riskejä kannattaa pyrkiä minimoimaan.

Olemme koonneet oppaan sinulle, joka haluat varmistua sitä, että digitaaliset palvelusi toimivat nykyaikaisessa ja jossain määrin yhä monimutkaistuvissa ICT-ympäristöissä. Lataa opas täyttämällä oheinen lomake.